Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sommartankar

I sommar har jag bland annat varit på Sjöbergsgården i Bergslagen och samtalat med Iris Johansson. Vi kommer in på temat utmattningssyndrom. Varför blir så många utbrända i Sverige? Och vad har det med omställning att göra? Iris gör en omvärldsanalys för att förklara det. På 50-talet skedde en omvandling av den offentliga sektorn som […]

Lina’s Barnmorskepraktik i Bolivia och Guatemala

Resan till Bolivia och Guatemala Våren 2016 gjorde jag en resa till Bolivia och Guatemala, de två största indianländerna i Latinamerika. Syftet var att praktisera som barnmorska för att ta reda hur det är att vara barnmorska i dessa länder. Jag ville främst komma i kontakt med traditionella barnmorskor.   Bakgrundsbild av dagens Bolivia Bolivia […]