Inlägg av Lina Svenzen

Sommartankar

I sommar har jag bland annat varit på Sjöbergsgården i Bergslagen och samtalat med Iris Johansson. Vi kommer in på temat utmattningssyndrom. Varför blir så många utbrända i Sverige? Och vad har det med omställning att göra? Iris gör en omvärldsanalys för att förklara det. På 50-talet skedde en omvandling av den offentliga sektorn som […]

Lina’s Barnmorskepraktik i Bolivia och Guatemala

Resan till Bolivia och Guatemala Våren 2016 gjorde jag en resa till Bolivia och Guatemala, de två största indianländerna i Latinamerika. Syftet var att praktisera som barnmorska för att ta reda hur det är att vara barnmorska i dessa länder. Jag ville främst komma i kontakt med traditionella barnmorskor.   Bakgrundsbild av dagens Bolivia Bolivia […]

Jag är legitimerad barnmorska med arbetsfält i Sverige och Latinamerika. Närmast förestående är en resa till Bolivia på obestämd framtid. Syftet är att bygga en plattform där, för ett fortsatt utbyte mellan kontinenterna under resten av mitt liv. I Bolivia finns det inga utbildade barnmorskor och det var när jag, som boende där, förstod det, […]