Crecer juntos, Bolivia

información disponible en breve

Crecer Juntos är en unik skola i den historiska staden Potosi. Den har två motton: Att barnen får vara barn och att de vuxna får återupptäcka sig själva. Deras metoder är barnets spontana aktivitet och barnets inre lärare, inga lärarstyrda lektioner och inga betyg. Veckoplanering görs tillsammans med barnen varje måndag i grundskolan, lärarna ”erbjuder” lektioner som det är frivilligt att delta i. Barnen får föreslå andra aktiviteter och får också arbeta självständigt och individuellt tillsammans med läraren. Crecer juntos har 22 barn i förskolan och 12 barn i grundskolan. Crecer juntos hotas ständigt av nedläggning då de ännu inte har fått statligt erkännande av sin grundskola.