Lärandegemenskaper

Förvärvande av kunskap ses, i den andinska kulturen, inte som privat egendom utan ska gå vidare för att stärka och vårda den lokala situationen eller kommuniteten. Det kräver att studier från början är komna ur ett reellt behov. Utbildning bedrivs inte i luften utan på en konkret plats i ett helhetligt sammanhang. Centro Wayra har genom åren arbetat för att stödja en utbildningsform som de kallar ”Lärandegemenskaper” vilka utgår från att stärka den lokala autonomin och lokala kunskaper, barnens inre vilja till lärande och de vuxnas vilja att stärka och bevara sin kultur. Varje barns särart och kultur respekteras, såsom ursprungliga kunskaper om naturen, hantverket och medicinkonsten.

Lärandegemenskaper är en form av friskolor som vill vara ett alternativ eller ett komplement till skolan. Det centrala är gemenskapen och den lokala kunskapen. Centro Wayra har under en 10-årsperiod haft kontakt med ett tiotal lärandegemenskaper i Bolivia, Peru och Ecuador. Vissa av dem är alternativa skolor som har utvecklat sin egen pedagogik, inspirerad ur gammal andinsk kunskap och alternativ västerländsk pedagogik såsom Waldorf och Montessori samt en pedagogik som utvecklats i Ecuador kallad Pestalozzi. Andra av lärandegemenskaperna består av små grupper av familjer på landet som arbetar med sina egna barn för att bevara sitt kulurarv. Centro Wayra stödjer idag några av dem, och kan förmedla kontakt till dem, t ex Moyapampa, Crecer juntos och Sorata.