Sorata, Bolivia

Tutuacaja
är platsen där vi valt att bygga upp vårt eget center i Bolivia. Det är en Aymara-by utanför den lilla staden Sorata vid foten av det heliga berget Illampu. Här arbetar vi med helheten i byn och försöker genom naturmedicin, ceremonier, ekologi, dockteater mm arbeta med barnen och deras föräldrar för att bevara gamla Aymara-principer: Sumaq kamaña “Ett bra liv”, dvs ett liv i harmoni mellan huvud, hjärta, händer och natur; Tumpa “Ha alltid de andra närvarande i tankarna” och Ayni ”Jag ger idag och får imorgon”.
Vi ordnar också internationella kurser här samt tar emot människor som behöver vila sig, eller läka sig genom att delta i det enkla livet i byn. Du är välkommen att hjälpa oss att bygga upp denna plats.